||
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ปี ๒๕๖๐
การขอย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ
[ดูทั้งหมด]
ข่าว สสจ.นครพนม
ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัคร
ระบบงานภายใน
COCKPIT 58
COCKPIT 59
COCKPIT 60
Data Mart NKP
E-Letter
E-meeting
E-report
E-Sender
EMS
GIS
HDC
i-Request
OVSK
Planfin_PCU
R506 Dashboard
SMS(บริหารโครงการ60)
ขอใช้รถ
ข้อมูลกลางปี
คนพิการ(ICF)
คลัง DM/HT
จองห้องประชุม
ทันตสาธารณสุข R8
บริหารโครงการ 58
บริหารโครงการ 59
ปฏิทินกิจกรรม
ประชาคมอาเซียน
ผู้บริโภคร้องเรียน
ศูนย์บริการคุ้มครองผู้บริโภค
สถานะการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ
สารบรรณ
แพทย์แผนไทย(TTMกรมฯ)
กลุ่มงาน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทรัพยากรบุคคล
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทั่วไป
ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย
การเงิน
ตรวจสอบภายใน
พัสดุ
สุขภาพภาคประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
โรงพยาบาล
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม
กระทรวงสาธารณสุข
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
ข้อมูลสุขภาพ สนย.
Web Conference - VDO Conference
กองกลาง สป.มหาดไทย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4251-1410, 0-4251-2463 แฟกซ์ 0-4251-2463
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ 939,345 ครั้ง (ตั้งแต่วันที่ 09/07/2555) [+] [ วันนี้ 1,226 ครั้ง, เดือนนี้ 19,068 ครั้ง, ปีนี้ 42,866 ครั้ง ]